ОБЩИ БИЗНЕС ПРИНЦИПИ

Почтеността е една от нашите основни ценности. Сложните изисквания на бизнес средата днес поставят на най-високо равнище почтеността в ежедневните ни бизнес практики.

Почтеност като основна ценност

Нашата цел е да извършваме дейността си честно и справедливо. Нашият ангажимент към целостта определя начина, по който правим бизнес и как ние се отнасяме към нашите служители. Общи Директиви за бизнес принципите предоставят конкретни насоки, свързани с подаръци, гостоприемство и плащания към трети страни.

Значимост на местните закони и култура

Ние се съобразяваме с националните закони и зачитаме културите на страните, с които работим. Подкрепяме принципите на свободното предприемачество, честната конкуренция и спазването на приложимите разпоредби. Ние насърчаваме защитата и подкрепата на нашите бизнес интереси при спазването на закона, както и интересите на обществото.

Стойност на клиентите

Ние сме надежден партньор за нашите клиенти и се стремим да доставяме нашите услуги, без да се застрашават интересите на заинтересованите страни . Ние предлагаме услуги при условия , които не компрометират нашата независима професионална преценка и имат за цел да се създаде оптимална стойност за клиентите . Ние се фокусираме върху непрекъснато подобряване на нашите услуги чрез инвестиции в нашата база със знания и развитието на компетенциите на служителите. Ние сме прозрачни с клиентите си за конфликт на интереси, които биха могли да възникнат по време на изпълнението на нашите услуги.

Отговорна трудова практика

Нашите хора са ключът към нашия успех и ние уважаваме техните човешки и трудови права, така че те могат да работят в една безопасна, здравословна и професионална среда. Ние насърчаваме ангажираност и подкрепа на личностното развитие чрез всеобхватни политики и инициативи. Всеки служител на “Биоинформ консулт” ООД има равна възможност за лично признание, израстване, кариерно развитие и обезщетение, независимо от произхода или вярванията си. Същата политика се прилага за набиране на персонал. Не се понася никаква форма на дискриминация или тормоз. Ние се стремим да се гарантират основните човешки и трудови права.

Свържете се с нас

Бургас, ул. “Успенска” №3, тел.: +35956/840045,
e-mail: bioconsood@gmail.com, s.simeonov@abv.bg