ОКОЛНА СРЕДА

Ние всички заслужаваме чиста и безопасна среда, в която да живеем. Сега, повече от всякога, организациите признават необходимостта от интегриране на факторите на околната среда в най-важните си бизнес решения. Превръщането на стойността в чиста вода, въздух и земя в икономически план е от решаващо значение за успеха в рамките на днешната бизнес среда.

Ние помагаме да конвертирате екологични предизвикателства в конкурентно предимство. Ние си сътрудничим с нашите клиенти, за да подпомогнем за смекчаването на рисковете и даваме гарантирани решения чрез развитие на жизнеспособни и устойчиви решения, които добавят стойност към проекта.

Непрекъснато развиващото се екологично законодателство, екологични разрешителни отвъд необходимите изисквания, предпроектни проучвания най-добри налични техники и нови технологии, тенденции, анализи оценка на жизнения цикъл и екологичен одит, моделиране разпространението на замърсители, устойчиви органични замърсители – в рамките на всичко това ние предлагаме нашата професионална помощ подплатена с богат опит и креативно мислене.
Свържете се с нас

Бургас, ул. “Успенска” №3, тел.: +35956/840045,
e-mail: bioconsood@gmail.com, s.simeonov@abv.bg