МИСИЯ, ВИЗИЯ и Ценности

"Чиста околна среда за всички"

В нашата фирма, както и в контактите с делови партньори се срещат различни хора от различни страни, региони и културни кръгове. Това многообразие изисква от всички нас способност да действаме внимателно. Всички ние трябва да градим мостове, за да преодоляваме разликите. Затова ние подхождаме с внимание към индивидуалните и културни различия в нашата компания и ги приемаме като средство за усъвършенстване.

1. Да бъдем най-добри

Ние знаем какви са целите на фирмата, постигаме ги по ефективен начин и оценката ни се формира от резултатите.

2. Опит

Всеки член на екипа трябва да бъде убеден, че сборът от различните опит и умения на всеки от групата е правилният път за подобряване на успеваемостта.

3. Почтеност

Ние сме честни и действаме ясно и открито. Честността в работното ежедневие означава преди всичко искреност и откритост.

4. Нови идеи

Ние гледаме напред и се радваме да намираме нови решения заедно. Смисълът на това да гледаш напред е многозначен и това зависи от различните ситуации, в които попадаме.

5. Фокус върху клиента

В интерес на вътрешните и външните ни клиенти, ние се стремим към най-високото качество и най-доброто обслужване. Оптималното качество и обслужване имат много измерения, обединявайки в себе си максимално внимание и професионализъм, когато става въпрос за нашите клиенти.

6. Възможност

В ежедневието предизвикателствата често се появяват под формата на "проблеми". Можем да се опитаме или да ги заобиколим, или да дадем най-доброто от себе си, за да ги преодолеем.

7. Отговорност

Като фирма с екологична насоченост, ние сме изправени пред особени предизвикателства. Нашата фирма стои във фокуса на обществения интерес, така както и влиянието на нашата работа върху околната среда, служителите и конкурентите.

8. Нагласа към промяна

Ние имаме куража да проверяваме собствените си действия и решително да поемаме по нови пътища.

Свържете се с нас

Бургас, ул. “Успенска” №3, тел.: +35956/840045,
e-mail: bioconsood@gmail.com, s.simeonov@abv.bg